1. Otwieranie i przełączanie programów

Otwieranie programu: Stuknij w ikonę programu na ekranie początkowym.

Podstawy [iOS 5.1]

Powracanie do ekranu początkowego: Naciśnij przycisk Początek . Możesz także zsunąć cztery lub pięć palców na ekranie. Wielozadaniowość pozwala wielu programom na pracę w tle, dzięki czemu można szybko przełączać używane programy.

Wyświetlanie ostatnio używanych programów: Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek.
Ikony najczęściej używanych programów wyświetlane są na pasku wielozadaniowości na dole ekranu.
Przesuń je w lewo, aby zobaczyć ikony kolejnych programów.

 Podstawy [iOS 5.1]

Wymuszanie zamykania programu: Dotknij ikony programu i przytrzymaj ją, aż zacznie drżeć, a następnie stuknij w Minus. Usunięta ikona programu zostanie dodana do listy ostatnich programów po jego ponownym otworzeniu.

Blokowanie orientacji ekranu lub używanie narzędzi do obsługi odtwarzania muzyki: Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek, a następnie przesuń palcem wzdłuż dolnej części ekranu z lewej strony w prawo. Pojawi się ikona blokady orientacji ekranu, suwak regulacji jasności oraz narzędzia do obsługi odtwarzania muzyki.

Podstawy [iOS 5.1]

Usuwanie programu z ekranu początkowego: Dotknij ikony programu i przytrzymaj ją, aż zacznie drżeć, a w jej rogu pojawi się Krzyżyk. Stuknij w Krzyżyk, aby usunąć program. Następnie naciśnij przycisk Początek.

Ważne: Usunięcie programu z iPada powoduje także usunięcie dokumentów utworzonych przez
ten program oraz wszystkich jego danych.

2. Przewijanie

Przewijanie polega na przeciąganiu w górę lub w dół. W niektórych programach, takich jak Safari,
Zdjęcia i Mapy, można również przewijać zawartość ekranu na boki.

 Podstawy [iOS 5.1]

Przeciąganie palcem w celu przewijania nie powoduje wybierania ani aktywowania czegokolwiek na ekranie.

Jeśli chcesz przewijać szybciej, przesuń energicznie palec po ekranie.

Podstawy [iOS 5.1]

Możesz zaczekać, aż przewijanie się zakończy lub dotknąć ekranu w dowolnym miejscu, aby zatrzymać je natychmiast. Dotknięcie w celu zatrzymania przewijania nie spowoduje wybrania ani aktywowania czegokolwiek na ekranie. Jeśli chcesz szybko przejść na początek listy, strony lub wiadomości, stuknij w pasek stanu, znajdujący się u góry ekranu.

3. Dostosowywanie ekranu początkowego

Można zmieniać układ ikon na ekranie początkowym (w tym ikon w Docku na dole ekranu).

Rozmieszczanie ikon 

Można tworzyć dodatkowe ekrany początkowe i układać ikony programów na wielu ekranach.

1. Dotknij ikony dowolnego programu na ekranie początkowym i przytrzymaj ją, aż zacznie drżeć.
2. Rozmieść programy, przeciągając je.
3. Naciśnij przycisk Początek , aby zachować nowy układ ikon.

 Podstawy [iOS 5.1]

Podstawy [iOS 5.1]

Po podłączeniu iPada do komputera (przy użyciu przewodu łączącego złącze dokujące z gniazdem USB) możesz rozmieszczać ikony na ekranie początkowym i pozostałych ekranach w programie iTunes. Zaznacz iPada na liście urządzeń w iTunes i kliknij w kartę Programy.

Porządkowanie z użyciem katalogów

Ikony znajdujące się na ekranie początkowym mogą być umieszczane w katalogach. W pojedynczym katalogu można umieścić do 20 ikon. Podczas tworzenia katalogu iPad automatycznie nadaje mu nazwę na podstawie użytych ikon. Nazwę tę można później zmienić. Można także rozmieszczać katalogi, przeciągając je w inne miejsca ekranu początkowego, do innych ekranów początkowych lub do Docka.

Tworzenie katalogu: Dotknij ikony i przytrzymaj ją, aż ikony na ekranie początkowym zaczną drżeć. Następnie przeciągnij tę ikonę na inną.

iPad utworzy nowy katalog zawierający te dwa programy i wyświetli jego nazwę. Możesz stuknąć w pole nazwy i wpisać inną.

Podstawy [iOS 5.1]

Po zakończeniu porządkowania ekranu początkowego naciśnij przycisk Początek , aby zachować wprowadzone zmiany.

Zmiana tapety 

Możesz wybrać obrazy lub zdjęcia, które mają być używane jako tapeta na zablokowanym ekranie oraz na ekranie początkowym. Możesz do tego wybrać obraz dołączony do iPada, zdjęcie z albumu Rolka z aparatu lub innego albumu na iPadzie.

1. Stuknij w Ustawienia, wybierz Jasność i tapeta, stuknij w obrazek dla zablokowanego ekranu i ekranu początkowego, a następnie stuknij w Tapeta lub w Zachowane.
2. Stuknij, aby wybrać obrazek lub zdjęcie. Jeśli wybierzesz zdjęcie, przeciągnij je na miejsce oraz dopasuj jego wielkość zsuwając i rozsuwając palce.
3. Stuknij w Ustal zablokowany ekran, Ustal ekran początkowy lub Ustal oba.

4. Edytowanie tekstu

Ekran dotykowy ułatwia wprowadzanie zmian we wpisanym tekście. Ekranowe szkło powiększające pomaga precyzyjnie ustawić kursor we właściwym miejscu. Uchwyty umożliwiają zaznaczenie większej lub mniejszej ilości tekstu. W programach i między programami można wycinać, kopiować i wklejać tekst i zdjęcia.

Ustawianie kursora: Dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec, aż pojawi się szkło powiększające. Następnie przeciągnij palec, aby umieścić kursor w odpowiednim miejscu.

Zaznaczanie tekstu: Stuknij w kursor, aby wyświetlić przyciski zaznaczenia. Stuknij w Zaznacz, aby zaznaczyć sąsiednie słowo. Gdy stukniesz w Zaznacz wszystko, zaznaczony zostanie cały tekst. Możesz także zaznaczyć całe słowo, stukając w nie dwukrotnie. Przeciągnij uchwyty, jeśli chcesz zaznaczyć więcej lub mniej tekstu.
W dokumentach przeznaczonych tylko do odczytu, takich jak strony internetowe lub odebrane wiadomości, wystarczy dotknąć słowa i przytrzymać je, aby je zaznaczyć.

 Podstawy [iOS 5.1]

Podstawy [iOS 5.1]

5. Powiadomienia

W centrum powiadomień wyświetlane są wszystkie powiadomienia, w tym:

– o przypomnieniach,
– o wydarzeniach z kalendarza,
– o nowej poczcie,
– o nowych wiadomościach,
– o zaproszeniach znajomych (Game Center).

Podstawy [iOS 5.1]

Alarmy są wyświetlane również na ekranie blokady lub przez krótki okres w górnej części ekranu, jeśli w danej chwili korzystasz z iPada. Wszystkie aktualne alarmy można wyświetlić w centrum powiadomień.

Podstawy [iOS 5.1]

6. Twitter

Zaloguj się do konta Twitter (lub utwórz nowe konto) w Ustawieniach, aby włączyć tweety z
załącznikami z następujących programów:

 – Aparat lub Zdjęcia (zdjęcie z albumu Rolka z aparatu)
– Safari (strona internetowa)
– Mapy (lokalizacja)
– YouTube (wideo)

Logowanie się do konta (lub tworzenie konta) Twitter:

1. Wybierz Ustawienia > Twitter.
2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło istniejącego konta lub stuknij w Utwórz nowe konto.

Jeśli chcesz dodać kolejne konto, stuknij w Dodaj konto.

Podstawy [iOS 5.1] - Twitter

Podstawy [iOS 5.1] - Twitter

Podczas pisania tweeta liczba w prawym dolnym rogu ekranu wskazuje liczbę pozostałych
znaków, które można wprowadzić. Załączniki zajmują część puli 140 znaków dozwolonej dla
tweeta.

Program Twitter umożliwia wysyłanie tweetów, wyświetlanie linii czasowej, wyszukiwanie tematów określających trendy i nie tylko. Wybierz Ustawienia, stuknij w Twitter, a następnie stuknij w Instaluj. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z programu Twitter, otwórz program, stuknij w przycisk Więcej (…), stuknij w Konta i ustawienia, stuknij w Ustawienia, a następnie stuknij w Ręczne.

7. Korzystanie z AirPlay

Technologia AirPlay pozwala na bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe muzyki, zdjęć i wideo do telewizora HD i głośników podłączonych do Apple TV. Dzięki AirPlay można również przesyłać dźwięk do stacji bazowej AirPort Express lub AirPort Extreme. Dostępne są odbiorniki innych firm obsługujące technologię AirPlay. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w witrynie App Store.

iPad i urządzenie obsługujące technologię AirPlay muszą znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi.

Przesyłanie strumieniowe materiałów do urządzenia AirPlay: Rozpocznij odtwarzanie wideo, pokazu slajdów lub muzyki, a następnie stuknij w Trójkąt i wybierz urządzenie AirPlay. Po rozpoczęciu przesyłania strumieniowego można wyłączyć program, w którym odtwarzany jest materiał.

Podstawy [iOS 5.1] - AirPlay

 iPad pozwala na klonowanie ekranu (iPad 2 lub nowszy) na telewizorze podłączonym do Apple TV. Cała zawartość ekranu iPada jest wyświetlana na telewizorze.

Klonowanie ekranu iPada na telewizorze: Stuknij w Trójkąt z lewej strony paska wielozadaniowości, wybierz Apple TV i stuknij w wyświetlony przycisk Klonowanie.

Po włączeniu klonowania AirPlay na górze ekranu iPada wyświetlany jest niebieski pasek. Istnieje również możliwość klonowania ekranu iPada na telewizorze przy użyciu kabla.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *