1. Omówienie

Przegląd [iOS 5.1] - omówienie

 Przegląd [iOS 5.1] - omówienie

 

2. Akcesoria

Do iPada dołączane są następujące akcesoria:

Przegląd [iOS 5.1]

 
3. Przyciski

Kilka przycisków znajdujących się na obudowie iPada pozwala łatwo go blokować oraz zmieniać
głośność.

Przycisk Uśpij/Obudź

Gdy nie używasz iPada, możesz go zablokować i uśpić. Gdy iPad jest zablokowany, nic się nie
dzieje po dotknięciu ekranu, można jednak nadal słuchać muzyki i regulować głośność.

Przegląd [iOS 5.1] - przyciski
Jeśli nie dotkniesz ekranu przez minutę lub dwie, iPad zostanie automatycznie zablokowany.
Możesz zmienić czas, po jakim urządzenie jest blokowane, lub ustawić kod potrzebny do
odblokowywania iPada.

Ustawianie czasu automatycznej blokady: Otwórz Ustawienia, wybierz Ogólne > Autoblokada, a
następnie ustaw czas, po którym iPad ma zostać automatycznie zablokowany.

Ustawianie kodu blokady: Otwórz Ustawienia, wybierz Ogólne > Kod blokady, a następnie
stuknij we Włącz lub Wyłącz.

Dostępna osobno dla iPad 2 lub nowszego nakładka iPad Smart Cover pozwala na automatyczne
odblokowywanie iPada po odsłonięciu ekranu i blokowanie iPada po jego zasłonięciu.

Korzystanie z nakładki iPad Smart Cover: Otwórz Ustawienia, wybierz Ogólne > Blokowanie
przez pokrywę, a następnie włącz tę funkcję.

 

Przycisk Początek

Przycisk Początek umożliwia przechodzenie do ekranu początkowego w dowolnej chwili.
Udostępnia również inne przydatne skróty.

Przechodzenie do ekranu początkowego: Naciśnij przycisk Początek.

Na ekranie początkowym stuknij w program, aby go otworzyć.

Przegląd [iOS 5.1] - początek

 

Przyciski głośności

Za pomocą przycisków głośności można zmieniać głośność utworów i innych odtwarzanych
materiałów audio, a także komunikatów i efektów dźwiękowych.

Przegląd [iOS 5.1] - volume

 

Przełącznik boczny

Za pomocą przełącznika bocznego można wyłączać dźwięki alarmów i powiadomień. Można
także używać go do blokowania obracania ekranu, zapobiegając automatycznej zmianie przez
iPada orientacji ekranu na pionową lub poziomą.

Przegląd [iOS 5.1] - przełącznik boczny

 

4. Tacka karty Micro SIM

Niektóre modele 4G i 3G pozwalają na włożenie karty Micro SIM, umożliwiającej przesyłanie
danych przez sieć komórkową. Jeśli karta Micro SIM nie jest dołączona do iPada lub gdy zmieniasz
operatora komórkowego, konieczne może okazać się włożenie lub wymiana tej karty.

 Przegląd [iOS 5.1] - tacka karty micro sim

 

Otwieranie tacki SIM: Włóż końcówkę narzędzia do wyjmowania karty SIM w otwór znajdujący
się w tacce SIM. Naciśnij zdecydowanie, aby wysunąć tackę. Wysuń tackę SIM, aby włożyć lub
wymienić kartę Micro SIM. Jeśli nie masz narzędzia do wyjmowania karty SIM, możesz użyć
rozprostowanego spinacza.

5. Ikony statusu

Ikony na pasku statusu w górnej części ekranu zawierają informacje o iPadzie:

Przegląd [iOS 5.1] - ikony statusu

6. Korzystanie z gestów wyboru programów

Gesty wyboru programów pozwalają na powracanie do ekranu początkowego iPada, wyświetlanie
paska wielozadaniowości oraz przełączanie programów.

Powracanie do ekranu początkowego: Zsuń cztery lub pięć palców.

Wyświetlanie paska wielozadaniowości: Przesuń w górę czterema lub pięcioma palcami.

Przełączanie programów: Przesuń w lewo lub w prawo czterema lub pięcioma palcami.

Włączanie lub wyłączanie gestów wyboru programów: Otwórz Ustawienia, wybierz Ogólne >
Gesty wyboru programów, a następnie włącz lub wyłącz tę funkcję.

7. Korygowanie jasności

Jeśli chcesz zmienić jasność ekranu, naciśnij dwukrotnie przycisk Początek , aby wyświetlić pasek
wielozadaniowości. Przesuń jego zawartość w prawo, a następnie przeciągnij suwak jasności.

Przegląd [iOS 5.1] - korygowanie jasności

Funkcja automatycznej jasności pozwala na automatyczne dostosowywanie jasności ekranu do
otoczenia: W Ustawieniach wybierz Jasność i tapeta.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *