1. Przeglądanie stron internetowych

 Safari [iOS 5.1]

Wyświetlanie strony internetowej: Stuknij w pole adresu (na pasku tytułowym), wpisz adres
internetowy i stuknij w Idź.

Strony internetowe można oglądać w orientacji poziomej lub pionowej.

Safari [iOS 5.1]Safari [iOS 5.1]

2. Lista Czytelnia

Lista Czytelnia pozwala zachowywać łącza do stron internetowych w celu ich późniejszego przeczytania

Dodawanie łącza do bieżącej strony do listy Czytelnia: Stuknij w Strzałkę, a następnie stuknij w Dodaj do listy Czytelnia.

Dodawanie łącza do listy Czytelnia: Dotknij łącza i przytrzymaj je, a następnie wybierz Dodaj do listy Czytelnia.

 Safari [iOS 5.1]

3. Zakładki i historia

Podczas zachowywania zakładki można zmienić jej tytuł. Domyślnie zakładki zachowywane są w głównym katalogu zakładek. Jeśli chcesz wybrać inny katalog, stuknij w Zakładki.

Dodawanie zakładki: Otwórz stronę, stuknij w Strzałkę, a następnie stuknij w Dodaj zakładkę.

Wyświetlanie poprzednich stron internetowych (historia): Stuknij w Książkę, a następnie stuknij w Historia. Aby wymazać historię, stuknij w Wymaż.

Safari [iOS 5.1]

4. Wycinki ze stron internetowych

Możesz tworzyć wycinki ze stron internetowych, wyświetlane jako ikony na ekranie początkowym. Gdy otworzysz wycinek ze strony internetowej, Safari automatycznie otworzy tę stronę oraz powiększy ją i przewinie do miejsca, które było wyświetlone podczas tworzenia wycinka.

Dodawanie wycinka strony: Otwórz stronę internetową i stuknij w Strzałkę. Następnie stuknij w Dodaj jako ikonę.

Jeśli strona nie ma własnej ikony, obrazek ten jest również używany jako ikona wycinka ze strony internetowej na ekranie początkowym.

Wycinki stron są archiwizowane przez iCloud i przez iTunes, ale nie są synchronizowane przez iTunes lub MobileMe. Nie są one również przesyłane do innych urządzeń przez iCloud.


Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *